"Always do right - this will gratify some and astonish the rest."
Mark Twain

četvrtak, 17. svibnja 2012.

Najetičnije kompanije u svijetu

 

1. Adobe Systems - tvrtka Adobe objavljuje svoj etički kodeks svake godine. Bilo kakav sukob interesa koji utječe na tvrtku zaposlenici riješavaju odmah.

 

2. Campbell Suop Company - kompanija ohrabruje zaposlenike da progovore kad god uoče nešto pogrešno. Etički kodeks sadrži informacije o tome gdje se zaposlenik može obratiti za pomoć.

 

3. Ford Motor Company - u Fordu etički kodeks pokriva sukob interesa za direktore, nepravilne osobne koristi  od dionica za bilo kojeg člana obitelji zaposlenika i sve odnose sa trećim stranama koje mogu utjecati na Ford. Direktori ne smiju primati darove niti koristiti imovinu tvrtke za osobne potrebe.

 

4.  L'oreal SA- etički program je promatran kao dobrovoljan i proaktivan. Tvrtka nudi smjernice za upravljanje u obliku analize rizika.


5. Wegmans - Tvrtka aktivno sudjeluje u zajednici donacijom hrane.


6. Hewlett-Packard Company - Tvrtka radi da zaradi povjerenje dobavljača i potrošača i potiče zaposlenike, kao i kupce da se prijave kod njih ukoliko imaju bilo kakva etička pitanja.


7. American Express - Tvrtka potiče izvještavanje o neetičnom i nezakonitom ponašanju.


8. Johns Hopkins - Nastoji pružiti integritet u svojoj medicinskoj praksi,poštujući pacijente i zdravstvene djelatnike jednako.


9. Wyndham Worldwide - Tvrtkin etički kodeks poziva na poštenje i integritet u svim poslovnim praksama.


10. Google - Googleov  "ne budi zao" način razmišljanja proteže se i na njegov etički kodeks. Tvrtka nastoji izgraditi povjerenje.

 

 

Više o najetičnijim kompanijama možete pročitati  ovdje:

  Top Ten Ethical Companies | eHow.com http://www.ehow.com/list_6858937_top-ten-ethical-companies.html#ixzz1umo9F0lI

 

srijeda, 16. svibnja 2012.

Poslovna etika u Hrvatskoj poslovnoj praksi

 

Unatoč jako razvijenoj "industriji" etike u svjetskoj poslovnoj praksi, jakom naglasku
na nužnost uspostave etičnog upravljanja organizacijom i naglasku na organizaciji koja
promiče društvene vrijednosti te je društveno odgovorna, poslovna praksa u Hrvatskoj još
uvijek u određenim područjima zaostaje za svjetskom praksom.
Taj zaostatak vidljiv je kod malih i srednjih poduzeća koja u maloj mjeri imaju razvijeni sustav upravljanja poslovnom etikom, za razliku od velikih poduzeća hrvatskog gospodarstva koja su prihvatila svjetske trendove. 

 
Vidljiv je napredak u području razvijenosti i primjene poslovne etike u vodećim
hrvatskim poduzećima, što upućuje i na njen daljnji razvitak jer će i mala i srednja poduzeća ubrzo uvidjeti poslovnu etiku kao ključ ostvarivanja konkurentske prednosti. No, opet s druge strane, zamjetan je i negativan trend u pogledu nekih drugih aspekata poslovne etike kao što su korupcija, mito, razni oblici diskriminacije prilikom zapošljavanja, povrede prava potrošača, nepoštovanje zakonskih obveza kao i kršenje etičkih kodeksa. Najveći trn u oku svakako je korumpiranost u hrvatskom sustavu. Poražavajući su podatci koje je za 2006. godinu objavio Transparency International Hrvatska, koji Hrvatsku s indeksom percipirane korumpiranosti (CPI) u iznosu od 3.4 svrstava na 69. mjesto na popisu od 163 zemalja, a kao najkorumpiraniji ističe se zakonodavni sustav.Organizacije i zaposleni koji ju čine moraju imati visoke moralne standarde i nadgledati svoje ponašanje jer postoje granice do kojih zakon može osigurati da je poslovno ponašanje društveno i moralno prihvatljivo. Unatoč ovoj činjenici može se, promatrajući Hrvatsku poslovnu praksu, zapravo vidjeti da zakon u Hrvatskoj još uvijek nije dosegao svoje granice kada su u pitanju zakoni o poslovnoj etici i društvenoj odgovornosti. Brojni su primjeri koji to potkrepljuju, a možda kao najveći, ističe se nejasna privatizacija te sama državna uprava velikim dijelom korumpirana i birokratizirana.


ponedjeljak, 14. svibnja 2012.

Kako donjeti etičku odluku?

 

U kompleksnom globalnom svijetu danas je rijetko jednostavno  i lako donijeti etičnu odluku.  

 

 

 

Međutim, kao član neke organizacije, postoji nekoliko mogućnosti i modela pomoću kojih se može izanalizirati etička dilema, odnosno situacija koja je moralno upitna i kada je potrebno odlučiti kako ispravno postupiti. Upravo iz razloga složenosti etičkih pitanja ponekad je jedan model prikladniji od drugog. Ako se razmisli o različitim mogućnosti, veća je vjerojatnost da će se donijeti odluka za koju se smatra da je etički korektna. Menadžeri koji su suočeni s etičkom dilemom na raspolaganju imaju četiri različita pristupa odnosno modela za ocjenu i donošenje etične odluke, a to su sljedeća četiri pristupa odnosno kriterija: 

 

1. utilitaristički kriterij

2. individualistički kriterij

3. kriterij prava

4. kriterij pravde.

   

Ukoliko Vas zanima nešto više o ovim kriterijima možete pronaći u knjizi  Sikavica, P., Bebek, B., Skoko, H., Tipurić, D. : Poslovno odlučivanje. 

 

 Proces donošenja etične odluke

 

 

Izvor: Sikavica, P., Bebek, B., Skoko, H., Tipurić, D. : Poslovno odlučivanje

Primjer neetičnog poslovanja 

 

Zaposlenik koji obavlja poslove interne kontrole od glavnog direktora dobiva nalog napisati lažni izvještaj o radu direktora jednog prodajnog centra, da bit taj mogao biti smijenjen. Rad direktora prodajnog centra zadovoljavajući je i ničim se negativnim ne ističe u odnosu na svoje kolege. Njegovo udaljavanje bilo je potrebno isključivo radi dolaska novog čovjeka ne njegovo mjesto. Interni kontrolor odbija napisati lažni izvještaj. Nakon toga marginaliziran je i pod stalnom prijetnjom otkaza.

 

 

 
Direktor prodajnog centra ipak je smijenjen, jer pod pritiskom riskiranja položaja, kod mnogih prevlada prihvaćanje neetičkog postupka. Izvještaj sastavlja drugi interni kontrolor. Novi čovjek na mjestu direktora prodajnog centra provodi nepuna tri mjeseca. Nakon toga, godinu je dana na mjestu predsjednika državne institucije. S tog mjesta postavljen je za 4 M glavnog direktora. Na taj način postavljen,novi glavni direktor, jednako kao i prethodni, već svojim dolaskom stvara negativnu klimu u organizaciji. Etikom vođeni menadžeri put svog napredovanja ne izabire na nesreći drugih, a pogotovo ne na nesreći svojih zaposlenika. Takvim potezima, i bivši i sadašnji glavni direktor udaljuju organizaciju od zaposlenika i onemogućuju kvalitetan rad.

 

 

 

Strip  Dilbert predstavlja zanimljiv primjer neetičnog ponašanja u današnje vrijeme.

Etički kodeks

 

Etički kodeks predstavlja pravila poželjnog ponašanja koja se baziraju na temeljnim vrijednostima , načelima i pravilima odgovornog poslovanja i ponašanja organizacije. Etički kodeks je najrazvijenija i najzastupljenija komponenta upravljanja poslovnom etikom u svjetskoj poslovnoj praksi, iako je prihavćanje etičkog kodeksa prihvaćanje minimalnih standarda u upravljanju etikom. 
U nerazvijenim zemljama etički su kodeksi rijetkost, a i ti rijetki često su loše sastavljeni. Većina poslovnih sustava još nije dostigla razinu gdje se orijentiranost na profit i etičko poslovanje međusobno ne isključuju. 

Standardi za etično ili društveno odgovorno ponašanje uključeni su u svakog pojedinca
kao i u samu organizaciju, njegovi stavovi, norme i uvjerenja, vlastiti etički standard, okvir etičnog odlučivanja i moralni razvoj uvelike utječe na etiku pojedinca. Budući da organizacija ne djeluje sama bez doticaja s okolinom, tako ujedno na nju djeluju vanjske interesne skupine, poput države, kupaca i tržišta općenito koje mogu utjecati na standarde etičnosti ili društvene odgovornosti. 

Faktori koji utječu na etično poslovanje organizacije 

 Izvor: Pende, H. : Moć neetičkog poslovanja – Organizacijska kultura u Hrvatskoj


Više o etičkom kodeksu  možete pronaći u knjizi Pende, H. : Moć neetičkog poslovanja-Organizacijska kultura u Hrvatskoj.

nedjelja, 13. svibnja 2012.

Poslovna etika u suvremenim organizacijama

 

Današnji uvjeti globalnog poslovanja, nužnost ostvarivanja konkurentske prednosti te postizanje ciljeva koji ne uključuju isključivo povećanje profitabilnosti postali su imperativ svake organizacije.  Da bi pojedinci unutar organizacije i sama organizacija uspjeli u postizanju ciljeva, njihovi postupci i djelovanje moraju se temeljiti na etičkim principima i načelima poslovanja, etičkim stavovima i uvjerenjima. Upravo će one ogranizacije koje uspijevaju uskladiti i uspostaviti ravnotežu između načela profitabilnosti i etičnosti biti one organizacije koje će imati dugoročnu perspektivu rasta i razvoja.

U današnje doba pitanje mogućnosti ispravnog djelovanja, temeljenog na etičkim načelima, globalno i regionalno dobiva novo značenje. Nakon sve veće raširenosti moralnih grešaka i odstupanja te financijskih skandala korporacija, mnoge organizacije sve veći naglasak daju na donošenje etičkih kodeksa i razvoj politike društvene odgovornosti poduzeća o kojima ću nešto više reći u sljedećim postovima.


Uspješne svjetske i domaće organizacije postale su svjesne činjenice da u konkurentskoj areni poslovna etika omogućuje rast i razvoj, povećava efikasnost i produktivnost. Brojna istraživanja pokazuju da poslovna etika i profitabilnost nisu pojmovi koji se međusobno isključuju, a poduzeća koja u svoj vlastiti sustav poslovanja imaju ukomponiran sustav poslovne etike, pokazuju bolje rezultate od onih koje to nisu učinile.


Dobro došli na moj blog! :)  

  

Moje ime je Martina,i studentica sam 1. godine diplomskog studija Ekonomskog fakulteta u Osijeku.

Cilj ovog bloga je istaknuti važnost poslovne etike koja je u posljednjih nekoliko godina sve češća tema razgovora u poslovnim krugovima.


Autori Bebek i Kolumbić navode da je poslovna etika primjena etičkih principa u poslovnim odnosima i aktivnostima ( s tim da) mnoga poduzeća imaju u pisanom obliku formalne etičke kodove. Ključno je pitanje koje se u svezi s poslovnom etikom postavlja, drže li se zaposleni u poduzeću etičkih principa ili ne.